Åpningstider

Vi har følgede åpningstider:

Mandag - Fredag 10-16

Torsdag 10-18

Lørdag 10-15

Se etter gatebukken vår. Står denne ute, er dere hjertlig velkommen inn. Selv utenom disse åpningstidene.